GÜNCEL ETKİNLİKLER

İhracat Kapasitesini Artırmaya Yönelik Çevik Proje Yönetimi Eğitimi

Yetkili Kişi

Kaan KIRAL

0 312 595 28 00

EĞİTİM ADI:

İhracat Kapasitesini Artırmaya Yönelik Çevik Proje Yönetimi Eğitimi


EĞİTİM KAPSAMI:

KOSGEB İstanbul İMES Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu tarafından uygulanmakta olan ve KOBİ’lerin ve Girişimcilerin rekabetçiliğini arttırmayı hedefleyen COSME (KOBİ’lerin ve İşletmelerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamındaki Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Projesi doğrultusunda oluşturulmuş, İstanbul IST-BUSINNOVA Konsorsiyumunun bir ortağıdır. Söz konusu proje doğrultusunda Müdürlüğümüz KOBİ'lere ve Girişimcilere yönelik eğitim, seminer, çalıştay ve akademi programları düzenlemektedir.


EĞİTİM İÇERİĞİ:

Çeviklik yerli ve yabancı pazarlarda değişen müşteri talepleri ve çevre koşullarına adapte olabilme ve sürekli gelişerek yeni ürünler ve pazarlar yaratabilme kabiliyetidir.Çevik Proje Yönetimi yaklaşımları, işletmelerin faaliyetleri sırasında meydana gelen, zaman, emek ve malzeme israflarının önüne geçerken takımların müşteri taleplerine odaklanmalarını ve bu yolla işletmelerin hem rakiplerine karşı maliyet ve kalite üstünlüğü kazanmalarını hem de müşteri odaklı ürün geliştirmelerini sağlamaktadır.

Bu eğitimde çevik yönetim düşünce yapısı ve en yaygın çevik yönetim yaklaşımı olan SCRUM pratikleri üzerine uygulamalar yapılacak olup, yine ilgili eğitim kapsamında SCRUM pratikleri ile işletmelerin sürekli gelişen ve hedefe odaklanan otonom takımlara dönüşebilmeleri ve müşteriden sürekli geri bildirim alarak onların ihtiyaçlarına uygun ürün geliştirebilmeleri üzerine çalışmalarda gerçekleştirilecektir.

Bahse konu eğitim programı sonucunda katılımcıların, hedef pazarlarının taleplerine uygun şekilde esnek, hızlı ve hatasız şekilde ürün geliştirebilmeleri ve de uluslararası düzeyde rekabet edebilecek organizasyonel yapıyı kurabilmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim; tasarım, satın alma, üretim gibi operasyon takımlarına ve kurumsal gelişimden sorumlu personele yöneliktir.


1. Gün (24 Mart 2020 Salı)

09:00 – 09:30

 • Kayıt


09:30 – 12:30

Çevik Proje Yönetimi

 • Çeviklik Nedir? Neden Çevik Organizasyonlara Dönüşmeliyiz?Hantallaşmadan Nasıl Kurumsallaşabiliriz?
 • Klasik Yönetim Anlayışı ve Çevik Yönetim Anlayışı (Farkları ve Entegrasyonu)


12:30 – 13:30

 • Öğle Arası


13:30 – 16:30

Çevik Proje Yönetimi

 • Çeviklik Manifestosu, Çevik Prensipler
 • Çevik Yaklaşımlar ve Pratikleri


2. Gün (25 Mart 2020 Çarşamba)

09:00 – 09:30

 • Kayıt


09:30 – 12:30

SCRUM Yaklaşımı

 • SCRUM’ın Temel Taşları: Şeffaflık-Gözlem-Adaptasyon
 • SCRUM Takımların Yapısı


12:30 – 13:30

 • Öğle Arası


13:30 – 16:30

SCRUM Yaklaşımı

 • SCRUM’ın Uygulama Şekli
 • Takım Oluşturarak Örnek Proje Yapma


EĞİTİM KABUL ŞARTLARI:

 • Eğitim proje bazlı çalışan ve minimum 10 çalışanı olan KOBİ’lerimize yöneliktir.
 • Uygulama etkinliği açısından katılım en fazla 20 kişi ile sınırlı tutulacaktır.
 • İşletme başına en fazla 2 kişinin ilgili programa kaydı yapılacaktır.


EĞİTMEN:

Demet DEMİRER

DEĞİŞİM MİMARI – İnovatif Yönetim Danışmanlığı


EĞİTİM TARİHİ:

24 – 25 Mart 2020 (Salı ve Çarşamba (2 Gün))


EĞİTİM SAATLERİ VE SÜRESİ:

1. Gün:

09.30 - 16.30* saatleri arasındaki olmak üzere toplam 6 saat

2. Gün:

09.30 - 16.30* saatleri arasındaki olmak üzere toplam 6 saat

*Eğitim başladıktan en geç 15 dakika sonrasına kadar katılımcı beklenecek, daha geç gelindiği takdirde katılımcı kabul edilmeyecektir.


EĞİTİM YERİ:

KOSGEB İstanbul İMES Müdürlüğü Konferans Salonu

İMES Sanayi Sitesi 308. Sok. C Blok No:46 Y.Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL


EĞİTİME BAŞVURU:

Eğitime başvurmak için lütfen kaan.kiral@kosgeb.gov.tr adresine aşağıdaki bilgileri doldurarak iletiniz.

İşletme Adı; Kuruluş Yılı; Sektörü; Çalışan Sayısı; Katılımcı Adı Soyadı; Katılım Unvanı; E-Posta Adresi


DİĞER HUSUSLAR:

Eğitim ÜCRETSİZDİR.


Ayrıntılı bilgi için:

Kaan KIRAL | kaan.kiral@kosgeb.gov.tr | Tel: 0312 595 28 00 / 3649
Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen e-posta bültenimize kayıt olun.