NRW International'ın Düsseldorf Start-up haftası kapsamındaki İşbirliği ve Eşleştirme Etkinliği

Yetkili Kişi

İlhan GÜMÜŞ

0 (216) 528 21 00

Kaan KIRAL

0 (216) 528 21 00

Değerli KOBİ Temsilcileri,

KOSGEB, misyon ve vizyonu kapsamında, KOBİ'ler alanında elde ettiği deneyimin paylaşılması sürecinde, yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinliklere katılım ve katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda Kurumumuzun Türkiye genelinde koordinatörlüğünü yapmakta olduğu COSME (KOBİ’lerin ve İşletmelerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında Almanya’nın Düsseldorf şehrinde, ilgili programı Almanya’da yürütmekte olan konsorsiyumlardan NRW (Nordhein-Westfalen) tarafından, 11 Nisan 2019 tarihinde 1 (bir) günlük işbirliği ve eşleştirme etkinliği düzenlenecek olup, söz konusu etkinliğe Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ülkelerinden girişimci ve KOBİ’ler davet edilecektir.

Bahse konu bu etkinliğin amacı Doğu Avrupa’dan gelecek KOBİ’ler ile yereldeki firmalar arasında işbirlikleri tesis etmek olmakla birlikte ilgili etkinliğin temel konu başlıkları da “Enerji, Mobilite, Sağlık, Akıllı Şehirler” olarak belirlenmiştir. Toplamda 25 işletmenin davet edileceği bu organizasyona, her bir ülkeden maksimum 5 işletme (Her biri yukarıda belirtilen tek bir konu başlığında faaliyet göstermek şartıyla) katılabilecektir.

Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen girişimci ve KOBİ’lerimizin, yukarıda belirtilen konulardan hangilerinde faaliyette bulunduğunu belirten ve de kısaca işletmelerini tanıtan bir sunum hazırlayarak ilhan.gumus@kosgeb.gov.tr veya kaan.kiral@kosgeb.gov.tr e-posta adresine iletmelerini rica ederiz.
Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen e-posta bültenimize kayıt olun.