HORIZON 2020 NEDİR?

AB’nin 2014-2020 döneminde yürütmekte olduğu ArGe ve İnovasyon Programı olan Horizon 2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en adresinde.

Horizon 2020, 70 milyar Avro’luk bütçesiyle, Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan, 2014-2020 yılları arasında yürürlükte olacak AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı. 2007-2013 döneminde yürütülen AB 7. Çerçeve Programı’nın devamı olan bu program sayesinde, Avrupa’da yeni büyüme ve istihdam olanaklarının yaratılması hedefleniyor. Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı ile araştırmayı güçlendirmeyi, yeniliği teşvik etmeyi ve bilim insanları ile KOBİ’lerin ve büyük ölçekli sanayi şirketlerinin AB destekli projeler için fon almasının kolaylaştırılması planlanıyor.

Horizon 2020; AB’de Ar-Ge kapsamında yürütülen faaliyetlerin etkisinin artırılması hedefinde, Birlik çerçevesinde yürütülen tüm araştırma ve yenilik programlarını 2014-2020 yılları için bütüncül bir sistem altında toplamayı amaçlıyor.

Horizon 2020, Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini arttırmayı hedefleyen Avrupa 2020 öncü inisiyatifi, Yenilik Birliği’nin (Innovation Union) temel uygulama aracı olarak da nitelendirilebilir.

Esasen Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini arttırmak için, Horizon 2020 kapsamında bir milyon yeni araştırmacı için fon oluşturularak, Avrupa’nın bilgi temelinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Avrupa 2020 stratejisi de, 2020 yılına kadar Ar-Ge harcamalarını Avrupa Birliği Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla’sının %3’ü düzeyine çıkarmayı amaçlıyor. Yenilik Birliği, işte bu amaçla oluşturulan yedi öncül girişimden biridir. Horizon 2020 ise, Avrupa Komisyonu’nun Yenilik Birliği’ni kolaylaştıran finansal aracı olarak tanımlanmış durumda.

Horizon 2020 programı, daha önceki dönemlerde araştırma ve yenilik için sağlanan finansman kaynaklarının tamamını kapsıyor: Araştırma ve Teknoloji Geliştirme için Çerçeve Programları (FP), Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) ve Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT). Horizon 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet, Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ile Toplumsal Sorunlara Çözümler olmak üzere üç öncelik alanı altında yürütülecek.

Bilimsel Mükemmeliyet

Horizon 2020, Avrupa’nın araştırma ve inovasyon sisteminin küresel bazda rekabet edebilirliğini garanti altına almayı, bilimsel altyapısını mükemmelleştirmeyi ve dünya çapında sürekli bir araştırmacı dolaşımı sağlamayı amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda önemli bir bütçe ayrılmış durumda.

Toplam Bütçe

22,53 milyar €

Avrupa Araştırma Konseyi (ERC):

“En iyi bireysel takımlar tarafından yürütülen öncül araştırma”

12,07 milyar €

Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET):

“Farklı yenilik alanları oluşturmak için araştırmada işbirliği”

2,49 milyar €

Marie Sklodowska-Curie Faaliyetleri (MSC):

“Eğitim ve kariyer geliştirme fırsatları”

5,68 milyar €

Araştırma Altyapıları (e-altyapılar dahil):

“Birinci kalite imkanlara erişim”

2,29 milyar €


Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik

Horizon 2020, geleceğin işlerine destek olacak teknolojilerin ve inovasyonun geliştirilmesini hızlandırmayı ve inovatif KOBİ’lerin dünya çapında firmalara dönüşmeleri için yardım etmeyi hedefliyor.

Toplam Bütçe

15,68 milyar €

Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler (KET)

Bilgi ve iletişim teknolojileri,

Nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme, imalat teknolojileri

Uzay

 

12,49 milyar €

Risk Sermayesine Erişim

2,62 milyar €

KOBİlerde Yenilikçilik

0,57 milyar € + KET ve TSÇ’nin %20’si


Toplumsal Sorunlara Çözümler

Horizon 2020, Avrupa 2020 stratejisi politika önceliklerini destekliyor ve toplumun gelecekte ihtiyaç duyacağı teknolojilerin geliştirilmesini amaçlıyor.

Toplam Bütçe

27,36 milyar €

Sağlık, demografik değişim ve refah

6,89 milyar €

Gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları ve biyo-ekonomi

3,55 milyar €

Güvenli, temiz ve verimli enerji

5,47 milyar €

Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma

5,84 milyar €

İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve hammaddeler

2,84 milyar €

Değişen Dünya’da Avrupa-Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar

1,21 milyar €

Güvenli Toplumlar-Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması

1,56 milyar €


AB 7. ÇP’de Türkiye

AB 7. ÇP’ye verilen Katkı Payı (Ulusal Fon)

AB 7. ÇP’ye verilen Katkı Payı (IPA Kapsamında AB Hibe Yardımı)

Katkı Payı Toplam

Türk Ortakların aldığı Fon Miktarı

Desteklenen Türk Ortak Sayısı

165,3 Milyon €

80,2 Milyon €

245,5 Milyon €

145,1 Milyon €

879

Türk ortakların yer aldığı projelerin toplam portföy büyüklüğü

2,5 Milyar €


Ocak 2007-Haziran 2012 verileri

Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen e-posta bültenimize kayıt olun.