GÜNCEL ETKİNLİKLER

İhracat Yolunda Yalın Yaklaşımlar Eğitimi

Yetkili Kişi

Kaan KIRAL

0 216 528 36 27

Selin DÖNMEZ

0 216 528 36 65

EĞİTİM ADI:

İhracat Yolunda Yalın Yaklaşımlar


EĞİTİM KAPSAMI:

KOSGEB İstanbul İMES Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu tarafından uygulanmakta olan ve KOBİ’lerin ve Girişimcilerin rekabetçiliğini arttırmayı hedefleyen COSME (KOBİ’lerin ve İşletmelerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamındaki Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Projesi doğrultusunda oluşturulmuş, İstanbul IST-BUSINNOVA Konsorsiyumunun bir ortağıdır. Söz konusu proje doğrultusunda Müdürlüğümüz KOBİ'lere ve Girişimcilere yönelik eğitim, seminer, çalıştay ve akademi programları düzenlemektedir.


EĞİTİM İÇERİĞİ:

İşletmeler bir taraftan ürün ve hizmetlerini satabilecekleri yeni pazarları araştırırken, diğer taraftan da günümüz rekabet koşullarında sürdürülebilirliklerini sağlamaya devam edebilmeleri için mevcut pazar güçlerini korumalıdırlar.

Bu çerçevede Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilecek eğitim ile işletmeler uluslararası pazar araştırma sürecinde karşı karşıya kalabilecekleri;

 • Üretim organizasyonlarını nasıl yönetmeleri gerektiği,
 • Pazar paylarını artırmanın aynı zamanda üretim esnekliklerini de artırıp artırmadığı,
 • Esnek bir üretim hattına sahip olmalarının satış ve müşteri dinamiklerini de esnek yönetebilme şansını verip vermediği,


durumlar ile ilgili yeni bilgi ve fikirler edinebileceklerdir.


09:00 – 09:30

 • Kayıt


09:30 – 12:30

 • Stratejik Planlama
 • İhracata Dayalı İş Modeli Kurgulama
 • Satış ve Üretim İlişkisi


12:30-13:30

 • Öğle Arası


13:30-16:30

 • Yalın Üretim veya İsrafları Azaltılmış Dengeli Üretim
 • Süreçlerimizi Artık Ölçmek Kolay, Dolayısı ile Yönetmekte
 • Kısıtlı Kaynakları Kullanmak
 • Firma’da A’dan Z’ye Yalın Akış


EĞİTİM KABUL ŞARTLARI:

 • Eğitim tüm KOBİ’lerimize açık olup, imalatçı girişimci ve işletmelerimize öncelik verilecektir.
 • Uygulama etkinliği açısından katılım en fazla 50 kişi ile sınırlı tutulacak olup, işletme başına 1 katılımcı kabul edilebilecektir.


EĞİTMEN:

Kenan BERKDEMİR

Milenyum Bilgisayar ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri


EĞİTİM TARİHİ:

19 Kasım 2019 Salı


EĞİTİM SAATLERİ VE SÜRESİ:

09.30 - 16.30* saatleri arasındaki olmak üzere toplam 6 saat

*Eğitim başladıktan en geç 15 dakika sonrasına kadar katılımcı beklenecek, daha geç gelindiği takdirde katılımcı kabul edilmeyecektir.


EĞİTİM YERİ:

KOSGEB İstanbul İMES Müdürlüğü Konferans Salonu

İMES Sanayi Sitesi 308. Sok. C Blok No:46 Y.Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL


EĞİTİME BAŞVURU:

Eğitime başvurmak için lütfen kaan.kiral@kosgeb.gov.tr ve selin.duran@kosgeb.gov.tr adreslerine aşağıdaki başvuru formunu doldurarak başvuru yapınız.

- Başvuru formu için tıklayınız.


DİĞER HUSUSLAR:

Eğitim ÜCRETSİZDİR.

Eğitime tam zamanlı (6 saat) katılım sağlandığı takdirde katılım sertifikası düzenlenecektir.


Ayrıntılı bilgi için:

Selin DÖNMEZ |selin.duran@kosgeb.gov.tr | Tel: 0216 528 36 65
Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen e-posta bültenimize kayıt olun.